REGLAMENT

1. Què és la cicloVolta?

La cicloVolta és la marxa cicloturista en carretera de la Volta Ciclista a Catalunya.

Prova esportiva no competitiva, tindrà lloc el proper 11 de Juliol 2021, amb inici a Camprodon i final a Vallter 2000 (port habitual de la Volta on recentment han guanyat corredors com el britànic Adam Yates o el colombià Nairo Quintana).

La CicloVolta neix com a commemoració de les 100 edicions de la Volta, una fita que només han aconseguit fins ara en les proves per etapes el Tour de França i el Giro d’Itàlia, i que la Volta assolirà aquest març del 2021.

 

2. Distàncies

La cicloVolta és un repte amb dues distàncies, uns paisatges espectaculars i un port final “Hors Catégorie”.

Gran cicloVolta – Distància: 140,8 Kms. – Desnivell acumulat: 3.000m
Mitja cicloVolta – Distància: 90,5 Kms. – Desnivell acumulat: 2.000m

 

3. Participació

La participació a la cicloVolta és oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat majors d’edat el dia de la prova.

Sinó es disposa de llicència esportiva de ciclisme federativa, la organització facilita la emissió de llicència de dia en el moment de la inscripció.

Cada esportista inscrit a la prova ho fa sota la seva responsabilitat i manifesta estar en condicions físiques òptimes per afrontar el recorregut escollit.

L’organització aconsella als participants que es facin un reconeixement mèdic previ amb la finalitat de detectar i descartar qualsevol anomalia incompatible amb la pràctica del ciclisme.

 

4. Inscripcions

Obertura: Dijous 18 de Febrer 2021. – Tancament: 11 de juny 2021

La formalització d’inscripció es farà mitjançant plataforma online a través del següent link de la web oficial: www.ciclovolta.cat/inscripcions

Els pagaments seran online amb targeta de crèdit o dèbit.

Del 18 de febrer al 4 de març: 45€ * Preu promocional
Del 5 de març al 6 de maig: 55€
Del 7 de maig al 11 de juny: 65€

Devolucions:

Fins al dia 6 de maig: Retorn del 100% de la inscripció excepte despeses de gestió.

Fins al 11 de juny: Retorn del 50% de la inscripció excepte despeses de gestió.

A partir del 11 de juny: No s’accepta cap tipus de reintegrament d’inscripció.
En cas de suspensió o ajornament de la prova per la pandèmia de la Covid-19 en un període posterior al de tancament d’inscripcions s’oferirien dues opcions:

• Mantenir la inscripció per a la nova data de la prova
• Retorn del 85% de la inscripció (15% de la inscripció no retornable de despeses de gestió)

Els drets d’inscripció inclouen:

• Dorsal, polsera, i bossa del corredor
• Maillot commemoratiu i exclusiu GOBIK
• Àrea de Benvinguda al corredor a la zona de recollida de dorsals.
• Avituallaments sòlids/líquids: Tres zones en la Gran cicloVolta, dos zones en Mitja cicloVolta.
• Punts d’assistència mecànica itinerant.
• Servei mèdic i ambulàncies.
• Vehicle d’inici de prova i cotxe de tancament.
• Foto del participant a l’arribada a Vallter 2000.
• Avituallament a l’arribada a Meta.

La inscripció és personal i intransferible.

 

5. Recollida de dorsals

Pavelló Llandrius – Carretera de Molló s/n – 17867 Camprodon
(42.3143151,2.3532566,14z)

• Dissabte 10 juliol de 2021
Tarda: de 15:00h a 20:00h

• Diumenge 11 juliol de 2021
Matí: de 7:00h a 08:00h

Lliurament de dorsal, polsera, bossa del corredor, Maillot exclusiu i commemoratiu Gobik.

En cas de no poder recollir-ho personalment, s’haurà d’autoritzar a una altra persona per escrit i amb una còpia del DNI.

 

6. Horaris de sortida, arribada i tancament de control

Sortida: Davant del Pavelló Llandrius de Camprodon (GPS: 42.3143151,2.3532566,14z)
• A les 8:30h

Arribada: Meta a l’estació de Vallter 2000 (GPS: 200042.4268999,2.2629733,17z)
• Primers participants: 12:00h

Final de festa a Vallter 2000 amb avituallament final per a tots els finishers: De 12:00h a 16:30h

Tancament de control: 16:30h

 

7. Desenvolupament de la prova

La cicloVolta és una prova no competitiva amb carretera oberta al tràfic. Per aquest motiu, tots els participants hauran de respectar les normes de circulació i la senyalització de tràfic i hauran de seguir les instruccions de les autoritats de trànsit i de la organització.

És obligatori portar casc i vestir amb el Maillot GOBIK facilitat per la organització.

Només seran considerats participants de la cicloVolta, qui hagi formalitzat la seva inscripció, porti casc, vesteixi amb el Maillot GOBIK oficial i s’ajusti rigorosament a l’horari i recorreguts establerts per la organització.

L’Organització es reserva el dret de modificar qualsevols aspecte relacionat amb la cicloVolta si les circumstàncies així ho aconsellen pel bé dels participants o del desenvolupament d’aquesta.

El participant que no segueixi les normes establertes per la organització o no faci cas de les recomanacions de la policia local, autoritat competent o organització, serà expulsat de la prova.

 

8. Control de temps

La cicloVolta és una prova esportiva no competitiva, sense control de temps a l’arribada. El control de temps es podrà fer mitjançant plataformes app.

 

9. Servei mèdic

Es disposarà de servei mèdic i ambulàncies durant tota la jornada.

Recomanem portar el telèfon mòbil al llarg de tota la prova.

Es disposarà d’un cotxe de tancament ubicat al final del darrer grup, i que farà tasques de control.

 

10. Avituallaments i Assistència mecànica

La prova disposarà de diverses zones d’avituallament sòlid i líquid en els següents punts dels recorreguts, i d’assistència mecànica itinerant:

Gran cicloVolta
Zona 1 – P.M. Coll de Canes – Km. 40
Zona 2 – Esplanada pàrquing del Restaurant Montrock, Km.88 (Castellfollit de la Roca)
Zona 3 – Camprodon, (Passeig de Maristany creuament amb Av. Maristany  Km.120

Mitja cicloVolta
Zona 1 – P.M. Coll de Canes – Km. 40,1
Zona 2 – Camprodon (Passeig de Maristany creuament amb Av. Maristany  Km.70

Només es permetrà l’accés als participants identificats amb el Maillot GOBIK oficial, la polsera i el dorsal.

 

11. L’ arribada a Vallter 2000

Línia de meta situada a l’estació d’esquí de Vallter 2000 (HC).

A tots els participants se’ls fotografiarà a la seva arribada a l’àrea de meta Vallter 2000. Les fotos es podran descarregar posteriorment a la web de www.ciclovolta.cat de forma gratuïta.

 

12 . Medi ambient, esport i civisme

Es recorda a tots els inscrits que hem de ser respectuosos amb l’entorn natural del que gaudirem. Preguem no llençar embolcalls, bidons etc. durant el recorregut.

Tant a la sortida, zones d’avituallament i meta, la organització disposarà de contenidors específics a tal efecte.

Els participants han de ser respectuosos amb els altres ciclistes, membres de l’organització, fotògrafs i premsa acreditats, espectadors. La organització es reserva el dret d’expulsar qualsevol participant que no respecti aquest reglament.

 

13. Drets d’imatge

Els participants cedeixen els seus drets d’imatge a l’organització. Aquesta pot utilitzar i difondre fotografies i vídeos en relació a la prova.

Els participants autoritzen expressament a Volta Ciclista a Catalunya, A.E. a poder utilitzar indistintament totes les imatges, fotografies, vídeos, material gràfic, etc o part de les mateixes en les que intervinguin els participants en el marc de la cicloVolta 2021.

Aquesta autorització no es circumscriu a un àmbit temporal o territorial determinats, pel que Volta Ciclista a Catalunya, A.E. podrà utilitzar aquestes Imatges, o part de les mateixes, en tots els països del mon sense limitació geogràfica de cap classe.

Aquesta autorització s’entén concedida per la utilització d’imatges, o part de les mateixes, en les que aparegui com a model, entrevistat, narrador o participant, en l’àmbit i finalitat de la cicloVolta promoguda per la Volta Ciclista a Catalunya, A.E. així com a qualsevol altre projecte destinat a la promoció de les activitats de Volta Ciclista a Catalunya, A.E. , a mitjans de comunicació interns o externs a la mateixa, ja tinguin caràcter social, comercial, publicitari o de màrqueting i per què puguin ser explotats en tots els mitjans coneguts en l’actualitat i els que poguessin desenvolupar-se en el futur. Tot això amb la única excepció i limitació de aquells usos o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor, a la moral i/o a l’ordre públic, en els termes previstos en la legislació vigent a cada país.

Aquesta autorització, feta en els termes fixats en les presents bases, s’entén feta amb caràcter gratuït.

La Volta Ciclista a Catalunya, A.E. s’eximeix de responsabilitat sobre qualsevol us que en pugui fer un tercer de les imatges fora de l’àmbit material objecte de tot l’abans esmentat.

 

14. Protecció de dades

S’informa que les dades personals dels participants seran tractades de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, com a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals

La Volta Ciclista a Catalunya, A.E., amb domicili al carrer Riego, 2 de Barcelona i com responsable del fitxer, garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades mitjançant l’enviament d’una carta acompanyada de copia del Document d’Identitat, i dirigida a Volta Ciclista a Catalunya, A.E. a l’adreça abans esmentada. De la mateixa manera, es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat, i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix.

 

15 . Protocol Covid

El protocol Covid s’adaptarà a les mesures aplicables al mes de juliol 2021.

 

16. Responsabilitat

La participació en la prova implica l’acceptació d’aquest reglament.

PATROCINADORS