REGLAMENT PARTICULAR

1. Què és la cicloVolta?

La cicloVolta és una prova esportiva no competitiva, marxa cicloturista en carretera de la Volta Ciclista a Catalunya, que tindrà lloc el proper diumenge 10 de Juliol de 2022, amb inici a Camprodon i final a Vallter. Aquest port tan conegut pels seguidors de la Volta, ha coronat corredors com Juan Fernández (1986), Tony Rominger (1992), Nairo Quintana (2013), Tejay van Garderen (2014) i el darrer vencedor Adam Yates (2019 i 2021).

La CicloVolta va néixer com a commemoració de les 100 edicions de la Volta celebrada el darrer març del 2021, una fita que només han aconseguit fins ara en les proves per etapes el Tour de França i el Giro d’Itàlia.

Després de la gran acollida de la primera edició de la cicloVolta, on es varen exhaurir les 600 inscripcions disponibles, la cicloVolta torna amb la seva 2ª edició.

 

2. Distàncies

Presentem una cicloVolta amb dues distàncies, increïbles paisatges i el port final “Hors Catégorie”.

 • Gran cicloVolta – Distància: 157 Kms. – Desnivell acumulat: 3.401 m
 • Mitja cicloVolta – Distància: 90,5 Kms. – Desnivell acumulat: 2.595 m

 

3. Participació

La participació a la cicloVolta és oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat majors d’edat el dia de la prova.

La cicloVolta s’empara sota el reglament de la Federació Catalana de Ciclisme.
Si no es disposa de llicència esportiva de ciclisme federativa, emesa per la Unió Ciclista Internacional (UCI), Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) o Federació Catalana de Ciclisme (FCC) l’organització facilita l’emissió de la llicència de dia en el moment de la inscripció. (No és vàlid el Carnet Ciclista, ni llicències que corresponguin a d’altres Federacions esportives no ciclistes).

Cada esportista inscrit a la prova ho fa sota la seva responsabilitat i manifesta estar en condicions físiques òptimes per afrontar el recorregut escollit.

L’organització aconsella als participants que es facin un reconeixement mèdic previ amb la finalitat de detectar i descartar qualsevol anomalia incompatible amb la pràctica del ciclisme.

 

4. Inscripcions

Obertura: Dijous 10 de Febrer 2022 – Tancament: Divendres 10 de juny 2022

La formalització d’inscripció es farà mitjançant plataforma online a través del següent link de la web oficial: www.ciclovolta.cat/inscripcions

Els pagaments seran online amb targeta de crèdit o dèbit.

 • Del 10 de febrer al 24 de febrer: 50 € * Preu promocional
 • Del 25 de febrer al 30 d’abril: 60 €
 • Del 1 de maig al 10 de juny: 70 €
 • Tancament d’inscripcions: 10 de juny a les 24:00h

Devolucions:

 • Fins al dia 30 d’abril: Retorn del 100% de la inscripció excepte despeses de gestió.
 • Fins al 10 de juny: Retorn del 50% de la inscripció excepte despeses de gestió.
 • A partir del 11 de juny: No s’accepta cap tipus de reintegrament d’inscripció.

En cas de suspensió o ajornament de la prova per la pandèmia de la Covid-19, en un període posterior al de tancament d’inscripcions s’oferirien dues opcions:

– Mantenir la inscripció per a la nova data de la prova, o,
– Retorn del 85% de la inscripció (15% de la inscripció no retornable de despeses de gestió)

Els drets d’inscripció inclouen:

 • Dorsal, polsera, i bossa del corredor
 • Maillot commemoratiu i exclusiu GOBIK
 • Àrea de Benvinguda al corredor a la zona de recollida de dorsals.
 • Avituallaments sòlids/líquids: Tres zones en la Gran cicloVolta, dos zones en Mitja cicloVolta.
 • Assistència mecànica itinerant.
 • Servei mèdic i ambulàncies.
 • Vehicle d’inici de prova i cotxe de tancament.
 • Foto del participant a l’arribada a Vallter.
 • Avituallament a l’arribada a Meta.

La inscripció és personal i intransferible.

Consultes a través de:
Correu electrònic: ciclovolta@voltacatalunya.cat
Telèfon: 93 431 82 98

 

5. Recollida de dorsals

Pavelló Llandrius – Carretera de Molló s/n – 17867 Camprodon (42.3163753,2.3760122,18z)

• Dissabte 9 juliol de 2022
Tarda: de 15:00h a 20:00h

• Diumenge 10 juliol de 2022
Matí: de 7:00h a 08:00h

Lliurament de dorsal, polsera, bossa del corredor, Maillot exclusiu i commemoratiu Gobik.

En cas de no poder recollir-ho personalment, s’haurà de descarregar i complimentar l’autorització que es trobarà a la pàgina web, amb una còpia del DNI de la persona que autoritza, i presentar-ho en el moment de la recollida del dorsal.

 

6. Horaris de sortida, arribada i tancament de control

Sortida: A les 08:30h per les dues distàncies, davant de la Piscina Municipal al carrer Llandrius de Camprodon (GPS: 42.3143354,2.3738881,17z).

Arribada: Meta a l’estació de Vallter (GPS: 42.4268999,2.2629733,17z)
• Primers participants: 12:00h

Final de festa a Vallter amb avituallament final per a tots els finishers: De 12:00h a 16:30h

Tancament de control: 16:30h

 

7. Desenvolupament de la prova

La cicloVolta és una prova no competitiva amb carretera oberta al trànsit. Per aquest motiu, tots els participants hauran de respectar les normes de circulació i la senyalització i hauran de seguir les instruccions de les autoritats de trànsit i de la organització.

És obligatori portar casc i vestir amb el Maillot GOBIK facilitat per la organització.

Només seran considerats participants de la cicloVolta, qui hagi formalitzat la seva inscripció, porti casc, vesteixi amb el maillot GOBIK oficial i s’ajusti rigorosament a l’horari i recorreguts establerts per la organització.

L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte relacionat amb la cicloVolta si les circumstàncies així ho aconsellen pel bé dels participants o del desenvolupament d’aquesta.

El participant que no segueixi les normes establertes per l’organització o no faci cas de les recomanacions de la policia local, autoritat competent o organització, serà expulsat de la prova.

 

8. Control de temps

La cicloVolta és una prova esportiva no competitiva, sense control de temps a l’arribada. El control de temps es podrà fer mitjançant plataformes app.

 

9. Servei mèdic

Es disposarà de servei mèdic i ambulàncies durant tota la jornada.

Recomanem portar el telèfon mòbil al llarg de tota la prova.

Es disposarà d’un cotxe de tancament ubicat al final del darrer grup, que farà tasques de control.

 

10. Avituallaments i Assistència mecànica

La prova disposarà de diverses zones d’avituallament sòlid i líquid en els següents punts dels recorreguts:

Gran cicloVolta
Zona 1 – P.M. Coll de Canes – Km. 40,1
Zona 2 – Oix – Km. 97,5 
Zona 3 – GIV-5264 Camprodon –  Km. 134,5

Mitja cicloVolta
Zona 1 – P.M. Coll de Canes – Km. 40,1
Zona 2 – GIV-5264 Camprodon –  Km. 68,1

Només es permetrà l’accés als participants identificats amb el Maillot GOBIK oficial, la polsera i el dorsal.

L’avituallament ubicat a Camprodon GIV-5264 tancarà a les 15:00h. Participants que passin per aquest punt més tard d’aquest horari es consideraran fora de la prova.

 

11. L’ arribada a Vallter 

Línia de meta situada a l’estació d’esquí de Vallter (HC).

A tots els participants se’ls fotografiarà a la seva arribada a l’àrea de meta Vallter. Les fotos es podran descarregar posteriorment de forma gratuïta.

 

12 . Medi ambient, esport i civisme

Es recorda a tots els inscrits que hem de ser respectuosos amb l’entorn natural del que gaudirem. Preguem no llençar embolcalls, bidons, etc. durant el recorregut.

Tant a la sortida, zones d’avituallament i meta, l’organització disposarà de contenidors específics a tal efecte.

Els participants han de ser respectuosos amb els altres ciclistes, membres de l’organització, fotògrafs, premsa acreditats i espectadors. L’organització es reserva el dret d’expulsar qualsevol participant que no respecti aquest reglament.

 

13. Drets d’imatge

Els participants cedeixen els seus drets d’imatge a l’organització. Aquesta pot utilitzar i difondre fotografies i vídeos en relació a la prova.

Els participants autoritzen expressament a Volta Ciclista a Catalunya, A.E. a poder utilitzar indistintament totes les imatges, fotografies, vídeos, material gràfic, etc. o part de les mateixes en les que intervinguin els participants en el marc de la cicloVolta 2022.

Aquesta autorització no es circumscriu a un àmbit temporal o territorial determinats, pel que Volta Ciclista a Catalunya, A.E. podrà utilitzar aquestes imatges, o part de les mateixes, en tots els països del mon sense limitació geogràfica de cap classe.

Aquesta autorització s’entén concedida per la utilització d’imatges, o part d’aquestes, en les que aparegui com a model, entrevistat, narrador o participant, en l’àmbit i finalitat de la cicloVolta promoguda per la Volta Ciclista a Catalunya, A.E. així com a qualsevol altre projecte destinat a la promoció de les activitats de Volta Ciclista a Catalunya, A.E. , a mitjans de comunicació interns o externs a aquesta, ja tinguin caràcter social, comercial, publicitari o de màrqueting i perquè puguin ser explotats en tots els mitjans coneguts en l’actualitat i els que poguessin desenvolupar-se en el futur. Tot això amb l’única excepció i limitació de aquells usos o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor, a la moral i/o a l’ordre públic, en els termes previstos en la legislació vigent a cada país.

Aquesta autorització, feta en els termes fixats en les presents bases, s’entén feta amb caràcter gratuït.

La Volta Ciclista a Catalunya, A.E. s’eximeix de responsabilitat sobre qualsevol us que en pugui fer un tercer de les imatges fora de l’àmbit material objecte de tot l’abans esmentat.

 

14. Protecció de dades

S’informa que les dades personals dels participants seran tractades de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, com a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

La Volta Ciclista a Catalunya, A.E., amb domicili al carrer Riego, 2 de Barcelona i com responsable del fitxer, garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades mitjançant l’enviament d’una carta acompanyada de copia del Document d’Identitat, i dirigida a Volta Ciclista a Catalunya, A.E. a l’adreça abans esmentada. De la mateixa manera, es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat, i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix.

 

15 . Protocol Covid

El protocol Covid s’adaptarà a les mesures aplicables al mes de juliol de 2022.

 

16. Responsabilitat

La participació en la prova implica l’acceptació d’aquest reglament.

PATROCINADORS